Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Tuż po wysłaniu do APIMONDII apelu PZP (w dniu 28.02.2022 r.) o odwołaniu Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego Apimondia w Ufie (Rosja) otrzymaliśmy list od Wszechukraińskiego Bractwa Pszczelarzy Ukrainy. Bractwo to jest pełnoprawnym członkiem Apimondii.

Ukraińscy pszczelarze w swoim liście postulują do władz Apimondii nie tylko o odwołanie Kongresu w Ufie, ale również o wykluczenie Rosyjskiego Narodowego Związku Pszczelarzy z grona członków Apimondii.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego popiera apel.

Apel ukraińskich pszczelarzy w języku angielskim

Apel PZP do władz Apimondii

Apel PZP do władz Apimondii

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego