Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Naukowcy z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego poszukują nowych wskaźników przydatnych do weryfikacji odmiany miodu zadeklarowanej przez pszczelarza, które mogłyby zastąpić kosztowną i czasochłonną analizę pyłkową. Tym razem w obszarze zainteresowań Zespołu znalazły się aminokwasy i białka. Badania zostały sfinansowane w ramach projektu „Związki azotowe jako nowe narzędzie weryfikacji odmiany i autentykacji pochodzenia miodu” (nr 702/2021) przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich”.

Więcej na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego https://pzp.biz.pl/2022/07/22/nowe-narzedzia-analityczn-do-weryfikacji-odmiany-miodu/

Grafika przedstawiająca pszczoły z portalu genetyka.bio

Każdego roku populacja pszczół miodnych dramatycznie się redukuje. Do głównych przyczyn wymierania pszczół zaliczają się: zakażenia wirusowe, pasożytnicze, a także zanikanie naturalnych siedlisk pszczelich. Nie bez znaczenia są również zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego i stosowanie insektycydów w rolnictwie. Dzięki pszczołom żyjemy. Te niepozorne owady, oprócz produkowania bardzo odżywczego miodu, zapylają wiele roślin, co umożliwia ich owocowanie, a prze to obfitsze plony. Niestety kiedy zginie ostatnia pszczoła, będziemy mogli cieszyć się życiem jedynie cztery lata…

Więcej na: https://genetyka.bio/pszczoly-gmo-marzenie-czy-przeklenstwo/

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego