Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

W dniu 14.04.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie tego zarządzenia przedłużony został termin naborów wniosków w ramach interwencji pszczelarskich do dnia 24 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższym informujemy, że nr Ewidencji Producentów oraz informacje odnośnie dokumentów/numerów RHD, SB i faktur RR będzie można dostarczać do WZP w Rzeszowie do czwartku, tj. 20.04.2023 r.

Ponadto przypominamy, że:

  • brak posiadania numeru EP wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania,
  • nr Ewidencji Producenta musi być na osobę starającą się o dofinansowanie (podanie numeru innej osoby powoduje, że imię lub nazwisko nie jest zgodne z wpisem w EP – co najprawdopodobniej będzie skutkowało brakiem otrzymania dofinansowania, ewentualnym wezwaniem ze strony ARiMR do wyjaśnień)
  • w przypadku zakupu matek i odkładów, Pszczelarze posiadający powyżej 10 rodzin pszczelich (czyli od 11 rodzin) muszą posiadać dokumenty potwierdzające umieszczanie produktów pszczelich na rynku, np. RHD – rolniczy handel detaliczny, SB – sprzedaż bezpośrednia, faktura RR – brak posiadania takiego dokumentu wyklucza z możliwość otrzymania dofinansowania

Każdy kto nie dostarczy powyższych informacji o posiadanych dokumentach/numerach musi liczyć się z tym, że nie otrzyma refundacji.

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego