Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w imieniu wszystkich członków i organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim, a także w uzgodnieniu i w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich “Polanka” oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Zawodowych, w związku z zaistniałą trudną sytuacją na rynku miodu zwróciliśmy się z prośbą o pilne podjęcie interwencji związanej z ograniczeniem importu produktów pszczelich na teren Polski.

 

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego