Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Na stronie WZP Rzeszów, w zakładce aktualności, znalazła się informacja o składaniu wniosków na zakup sprzętu pszczelarskiego (http://www.wzp.rzeszow.pl/skladanie-wnioskow-na-zakup-sprzetu-pszczelarskiego-w-ramach-refundacji-na-rok-2024/). Osoby zainteresowane proszone są o pobranie druków za strony WZP, wypełnienie ich i dostarczenie do Prezesa Koła Pszczelarzy. Można to zrobić osobiście, przesyłając skan na e-mail marcin_ziemba@interia. pl lub wysyłając pocztą na adres Marcin Ziemba Glinik Dolny 183A 38-130 Frysztak.

WAŻNE!!! Druki muszą się znaleźć u Prezesa do 29-09-23.

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego