Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego zawartą w korespondencji do prezesów Rejonowych Kół Pszczelarzy dotyczącą mechanizmu wsparcia rynku produktów pszczelich.  
W projekcie nowych warunków udziału w mechanizmie wsparcia rynku produktów pszczelich, jako osoby mogące korzystać z refundacji wymienieni są pszczelarze, producenci produktów pszczelich umieszczający je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego.
Informacje dotyczące rolniczego handlu detalicznego, oraz wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny lub u Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
WZP Rzeszów prosi o  przekazanie informacji pszczelarzom, oraz przesyłanie do Biura WZP Rzeszów kserokopii decyzji o wpisie do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny.

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego