Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Poniżej link do programu AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA pn. "WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022" (Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2020
Prezesa ARiMR z dnia 29 października 2020 r. )

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego