Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

Polski Związek Pszczelarski zwrócił się do pana premiera z prośbą o zwiększenie w roku bieżącym kwoty na pomoc finansową z tytułu dopłaty do przezimowanej rodziny pszczelej oraz z wnioskiem o podniesienie stawki pomocy finansowej de minimis.

Prośba o poparcie postulatów pszczelarzy została skierowana również do Pana Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi (treść pisma).

 

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego