Rejonowe Koło Pszczelarzy Pogórza Strzyżowskiego

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie

W kwietniu 2019 koło tworzyło 82 pszczelarzy opiekujących się 2263 rodzinami pszczelimi.

W roku 2022 Międzynarodowy Kongres Pszczelarski APIMONDIA powinien odbyć się w miejscowości Ufa, na terenie Federacji Rosyjskiej.

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego wystosował apel do Międzynarodowej Organizacji Związków Pszczelarskich APIMONDIA o odwołanie Kongresu (treść apelu).

 

Logo Miodowego Kanału Informacyjnego